slider_billede
slider_billede
forlat_3
forlat_3
jag_alskar_dig_3
jag_alskar_dig_3
tack_3
tack_3

STUDIECIRKLAR - En Kurs i Mirakler - A Course in Miracles

Ur förordet till En Kurs i Mirakler:
En Kurs i Mirakler började med att två personer plötsligt beslutar sig för att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål. Deras namn var Helen Schucman och William Thetford, professorer i medicinsk psykologi vid Columbiauniversitetets institution för medicin och kirurgi i New York City.

Helen som var den som tog emot materialet beskriver sig: Som psykolog och lärare teoretiskt sätt konservativ och ateistisk i trosfrågor, arbetade jag i en prestigefylld och mycket akademisk miljö. Plötsligt inträffade något som satte igång en kedja av händelser som jag aldrig hade kunnat förutse. Chefen på min arbetsplats tillkännagav oväntat att han var trött på de ilskna och aggressiva känslor som återspeglades i våra attityder och avslutade med att säga att det måste finnas ett annat sätt. Som på en given signal gick jag med på att hjälpa honom att finna det. Uppenbarligen är den här Kursen detta andra sätt. Tre häpnadsväckande månader föregick själva skrivandet, under vilka Bill föreslog att jag skulle skriva ner de synnerligen symboliska drömmarna och beskrivningarna av de egendomliga bilder jag fick. Även om jag vid det här laget hade blivit mer van vid det oväntade, blev jag ändå mycket förvånad när jag plötsligt skrev: ”Detta är en kurs i mirakler.” Det var min första kontakt med Rösten.

Den var ljudlös men tycktes ge mig ett slags snabb, inre diktamen som jag skrev ner i ett stenogramblock. Skrivandet var aldrig automatiskt. Det kunde avbrytas när som helst och senare återupptas. Det fick mig att känna mig väldigt obehaglig till mods men det föll mig aldrig på allvar in att sluta. Det verkade vara ett speciellt uppdrag som jag på något sätt, någonstans gått med på att slutföra. Det representerade ett verkligt samarbete mellan Bill och mig och jag är säker på att mycket av dess betydelse ligger i detta. Jag skrev ner det Rösten sade och läste det för honom nästa dag och han skrev det på maskin efter min diktamen. Jag förmodar att han också hade sitt speciella uppdrag. Utan hans uppmuntran och stöd hade jag aldrig kunnat fullfölja mitt. Hela processen tog ungefär sju år. Textboken kom först, sedan arbetsboken och sist handledningen för lärare.

Namnen på de personer som samarbetade vid nedskrivandet av Kursen finns inte med på titelbladet, därför att Kursen kan och skall tala för sig själv. Dess enda syfte är att tillhandahålla en väg på vilka några människor kan finna sin egen Inre Lärare.

Även om Kursen har en kristen terminologi behandlar den universella andliga ämnen och betonar att den bara är en version av den universella läroplanen. Det finns många andra och den skiljer sig från dessa endast till formen. Till sist leder de alla till Kärleken, till Gud. Det är inte nödvändigt att tro på Gud för att studera Kursen! Vi människor har många olika namn för Alltet, det Obegränsade, det Totala, Universum eller kanske Gud.

”En Kurs i Mirakler” inleds med:
Ingenting verkligt kan hotas.
Ingenting overkligt existerar.
Häri ligger Guds frid.