slider_billede
slider_billede
forlat_3
forlat_3
jag_alskar_dig_3
jag_alskar_dig_3
tack_3
tack_3

Utbildning till Resan

Jag utbildade mig under 2003 av Brandon Bays i England. Utbildningen bestod av 7 olika etapper under 12 månader. Dessutom gjorde jag 36 processer, som praktikfall, vilka skickades till England för att redovisas och godkännas. När detta var klart och godkänt erhöll jag min ”Resan-terapeut kompetens” 2004.

För att få finnas med på Brandon Bays hemsida, när tre år har gått sedan vi fått vårt godkännande som terapeuter, behöver vi upprepa ett av utbildningsstegen vart tredje år.

Jag, såsom många med mig, har valt att nöja oss med den ettåriga, mycket grundliga utbildningen och därför hittar du inte våra namn på Brandons hemsida. Detta innebär inte på något sätt att vi är fråntagna våra Terapeut-kompetenser, endast att vi inte finns med bland terapeuter på Brandon Bays hemsida.