slider_billede
slider_billede
forlat_3
forlat_3
jag_alskar_dig_3
jag_alskar_dig_3
tack_3
tack_3

Resan - "The Journey"

”RESAN” ÄR DEN SJÄLVLÄKANDE PROCESS PÅ CELLNIVÅ, UR VILKEN DET FRISKA, SANNA LIVET VAKNAR

RESAN-processen leder oss till det som är roten i långvariga problem och ger oss redskap att lösa upp dem. Processen utgår ifrån att vi har känslominnen från det förflutna som agerar som blockeringar i våra liv nu. Känslominnen som påverkar oss både fysiskt och psykiskt. ”Resan” hjälper oss hitta ”glömda” känslominnen, att bearbeta dem och låta dem komma till ett avslut genom förlåtelsens välsignade styrka. ”Resan” får oss att vakna till sanningen om vem vi är och lär oss lägga det som varit bakom oss. Det är en stark upplevelse! Vi inser hur gamla ”inre sanningar” om oss själva och om andra styrt vårt beteende under många år och nu äntligen släpper taget. Vi blir fria människor.

”Resan” ger oss den sanna förlåtelsen, den sanna försoningen ur vilken det friska livet växer fram. I varje process lossnar ännu ett lager av de livsfientliga ”sanningar” vi bär på och i vilkas sken vi sett oss själva och andra. Vi möter nu sanna, renade och med djup tacksamhet vårt liv och våra relationer. Vi får ett nytt liv! Det liv vi alla längtar efter.

Du är innerligt välkommen att möta dig själv och friheten i en Resan-process.

Pris: 2000 kr/process
1500 kr för påföljande processerna under de närmast kommande 6 månaderna.

Vill du bo kvar efter processen eller komma dagen innan, finns möjlighet att övernatta i elevhemmet. Priset är 200 kr/övernattning. I elevhemmet finns även en köksavdelning.

Vem gör en Resan-process? Du som har smärta i kroppen eller bitterhet och sorg. Du som känner att du har rädslor som hindrar dig från att göra det du vill eller du som känner dig i obalans psykiskt eller fysiskt. Du som känner dig trött på livet eller har destruktiva vanor du vill släppa. Det enda som behövs är en villighet att arbeta med dig själv, resten kommer av sig själv. Din livsvisdom – den del av dig som får ditt hjärta att slå och dina lungor att andas, guidar dig ödmjukt och kärleksfullt till ett bättre liv.

Vad händer? Du ringer och ställer alla de frågor du vill. Om du vill komma bokar vi en tid. Omgående får du ett bekräftelsebrev som berättar hur du ska ta hand om dig själv före och efter processen. Du kommer hit på avtalad tid. Vi dricker en kopp te och samtalar. Du får sätta dig i en bekväm fåtölj, blunda och jag kommer att säkert och lugnt guida dig igenom processen.

Det tar mellan 1-3 timmar. Vi slutar när vi är färdiga. Varje process följs av 2 återkopplingssamtal. Du ringer mig efter en och efter tre veckor. Då har du möjlighet att ställa frågor och samtala om din situation.

Efter en process.
Efter en process kan du uppleva många olika känslor och alla är rätt! Vissa upplever ett lugn och en frid men du kan även komma i kontakt med sorg eller ilska. Du ska veta att nu släpper du det tunga. Tänk på arbetet här som att vi kör ett 90 graders tvättprogram och hemma kommer sköljningarna! Lika lite som du undrar varför det är smuts i sköljvattnet, behöver du fråga varför du känner svåra känslor. Bara låt alla känslor som kommer, komma. Omfamna dem som du skulle omfamna ett oroligt barn. Bara stanna i känslan låt den bara skölja igenom, i acceptans av att allt är rätt. Du är inte dina känslor, du är något mycket större.

Allt sker för ditt bästa
Räcker det med en process? Varje process är i sig en avslutad process. Den första processen ”lyfter av locket” på våra känslominnen och ger dem möjligheter att ”våga sig” fram.

De flesta gör 2-3 processer under de första 6-8månaderna, vissa känner sig tillfredsställda med en enstaka process, andra gör fler. Ofta upplever klienten att hon/han når djupare och djupare för varje process. Tillsammans hittar vi en bra lösning för dig. Varje process gör en skillnad!

Utbildning till ackrediterad Resan-terapeut: Jag utbildade mig under 2003 av Brandon Bays i England. Utbildningen bestod av 7 olika etapper under 12 månader. Dessutom gjorde jag 36 processer, som praktikfall, som skickades till England för att redovisas och godkännas. Jag erhöll min ackreditering till Resan-terapeut 2004.

Brandon Bays författare till boken Resan, skapade Resanprocessen efter att hon blivit diagnosticerad med en tumör 1992. En kort tid senare, efter ett antal djupt självanalyserande och frigörande ”resor”, förklarades hon frisk. Hennes ”resor” blev ”Resan”, den Resanprocess som jag nu med kärleksfull tacksamhet till Brandon, till vår kroppsvisdom och till Nåden, för vidare. Läs mer om Brandon Bays och Resan på www.thejourney.com

Resan per telefon: Per telefon guidar jag dig igenom en process, lugnt och varsamt i din egen takt. Du behöver ha lugn och ro omkring dig och göra klart för alla att du inte är anträffbar på kanske 5 timmar. Detta är din tid.