slider_billede
slider_billede
forlat_3
forlat_3
jag_alskar_dig_3
jag_alskar_dig_3
tack_3
tack_3

Föreläsningar

Under de senaste 15 åren har jag föreläst flitigt i små patientgrupper såväl som i privat och offentlig verksamhet med allt från 10 till många hundra deltagare.

Föreläsningarna handlar alltid om livsnära ting; om de livsnära situationer som uppstår i möten med mig själv och med andra. Jag blandar teori och praktik och bjuder generöst på egna erfarenheter. Allvar blandas med humor och skratt och ger stora möjligheter att beröra.

När vi kan fnissa åt oss själva då växer våra hjärtan.

Ni kommer med er arbetsgrupp till Västraby Gård
och jag ordnar förtäring och föreläser och om ni så önskar finns övernattning för 20 personer i elevhemmet, vandrarhemsstandard.

Jag kommer till er.
Alltefter dina önskemål sker föreläsningar på timbasis eller under en halv eller heldag.

Föreläsningen ska kännas som om du kört över en vägbula utan att minska hastigheten! Kanske är det så att vi behöver skakas om lite till mans? ”Slänga upp våra värderingar, fördomar och sanningar högt upp i luften” och möblera om i tankevärlden. Ta en ordentlig titt på vårt dömande sinne och försöka sanera det, istället för att korrigera våra medmänniskor.

Tänk om det är så att världsfreden börjar där, i vårt icke dömande sinne?

Min önskan är att deltagarna efter föreläsningen upplever sig ha blivit försedda med redskap som hjälper dem att leva ett ännu bättre liv. Redskap lätta att förstå och omsätta i det dagliga livet. Med dessa redskap följer även en villighet att ”bryta ny mark” och att börja leva ”ett annat liv”.

Ett annat liv genom att jag ändrar mina tankar och min syn på mig själv och andra. Ett attitydförändringsarbete börjar med inre förändringar, inte yttre och sker över tid.

För att kunna behålla den ”röda tråden” är det en god ide att erbjuda en stödjande ”påfyllning”. Vi träffas igen efter 4-6 månader. Det ger en kontinuitet och en trygghet. Alla deltagare får uppgifter att arbeta med i mellanperioden.
I allt attitydförändringsarbete krävs mycket av individen och stöd över tid är av stor betydelse för att orka fortsätta omsätta de nya tankarna och attityderna.

FÖRELÄSNING för SKOLAN
 Jag har utformat en 90 minuters föreläsning för högstadiet/gymnasiet. En föreläsning fylld med musik och visdom som möter ungdomarna ”där de är” och lär dem att se sig själva på ett nytt sätt.

  • De får se vad som sker när de inte tar det som sägs av kamrater personligt.
  • De får uppleva hur livet ter sig när de lägger det som skett bakom sig.
  • De får känna hur det känns när de inser att ”de duger precis som de är”.

”Detta borde ALLA få vara med om” 
är en kommentar jag ofta får höra.

Min erfarenhet efter mer än 30 års arbete med människor är att VI ALLA VILL komma ifrån konflikter och stridigheter och att VI ALLA VILL leva i samförstånd med varandra. VI VILL uppleva lugn och frid inom oss.

Kontakta Ulla för information om priser och upplägg.

042-206029 /  070-3093856
info@levandeigladje.se
http://levandeigladje.se