slider_billede
slider_billede
forlat_3
forlat_3
jag_alskar_dig_3
jag_alskar_dig_3
tack_3
tack_3

Arbetssamtal

För dig som företagare
”Håller jag – håller företaget”

Under 6 timmar – 2 dagar arbetar vi med ”dina bromsklossar”;
det du anser vara svårt i rollen som företagare.

Vi diskuterar inte strategier eller framtida mål, inte heller budget, kunder eller administration.

Här arbetar vi med det som sker i dina möten med dig själv och andra.

 • Varför reagerar jag som jag gör?
 • Varför hindrar jag mig själv?
 • Varför upprörs jag av det som sker?

Du lär dig se din situation på ett nytt sätt med fullt ansvar för tankar och känslor. Välkommen att uppleva en frihet som gagnar dig både som företagare och medmänniska!

Pris: 800 kr/timme + moms inklusive förtäring

Logi i elevhemmet (om så önskas): 200 kr/natt/person

För arbetsgruppen
”Med alla på samma kurs håller företaget”
Du kommer med delar av eller med hela arbetsgruppen, för ett ödmjukt arbete, utan pekpinnar. För gruppen med stridigheter och konflikter erbjuds långvariga lösningar över tid som gagnar inte bara arbetsplatsen, utan även den enskilda individen och hans/hennes sociala situation.

Det behöver inte finnas öppna, stora konflikter i arbetslaget för att ni ska ha stor glädje av arbetet. Det kanske bara föreligger ett stilla ältande som gör situationer tyngre än de behöver vara och som skapar starka grupperingar med motsatta tankegångar och åsikter.
Det är ett arbete präglat av motsatser istället för insatser!

Det tar tid och kraft från det arbete alla är menade att utföra och det skapar konflikter vi tar med hem och som gör vår totala livssituation onödigt svår.

Under tiden går livet vidare! Det liv vi inte vet om det går i repris. Har vi tid att slösa bort vår tid genom att må dåligt?

Upplägg, 1 dag:

 • 10.00 kaffe/te lätt inledande samtal
 • 10.30 – 12.00 arbetspass
 • 12.00 lunch + paus med ”arbetspromenad”
 • 13.30 – 15.00 arbetspass
 • 15.00 kaffe/te
 • 15.15 – 18.00 arbetspass
 • 18.00 soppa + bröd
 • 18.30 – ca. 20.00 arbetspass = 8 timmar

Det finns också möjligheter att lägga det beskriva upplägget över två dagar med en eftermiddag + kväll och påföljande förmiddag. Tillsammans utformar vi dagen!

En dag består alltid av minst 6 timmars arbete.

Priser för 1 dag med 6-8 timmar, inklusive förtäring

 • 6 – 9 deltagare 1200 kr/person + moms
 • 10 – 15 deltagare 900 kr/person + moms
 • 16 – 19 deltagare 800 kr/person + moms
 • 20 – 40 deltagare 600 kr/person + moms

Logi i elevhemmet, 20 bäddar, vandrarhemsstandard:
150 kr/natt/person

Upplägg flera dagar
Ni presenterar era behov och önskningar och vi utformar dagarna tillsammans på bästa sätt.

Priser för 2 dagar med 6 -8 timmar/dag

 • 6 – 9 deltagare 1200 kr/person
 • 10 – 15 deltagare 1000 kr/person
 • 16 – 20 deltagare 800 kr/person
 • 20 – 40 deltagare 600 kr/person

Logi i elevhemmet, 20 bäddar, vandrarhemsstandard:
100 kr/natt/person

”Ta hand om dig så länge du har dig” sa Astrid Lindgren
”Var själv den förändring du vill se i världen” sa Gandhi
”Var själv den förändring du vill se på arbetsplatsen” sa Ulla

INNERLIGT välkommen till skapandet av en NY arbetsplats!