slider_billede
slider_billede
forlat_3
forlat_3
jag_alskar_dig_3
jag_alskar_dig_3
tack_3
tack_3

Relationssamtal

Samtalen lär dig att se din nuvarande relation med kärlekens oskyldiga ögon ”När vi känner oss oälskade och deprimerade, som tomma inom bords så är den verkliga lösningen inte att finna någon som kan ge oss kärlek. Det som hjälper är att älska någon annan totalt och utan förväntningar. Den kärleken kommer då att samtidigt ges till oss själva. Den andra personen behöver inte ändra sig eller ge oss någonting.” Gerald G. Jampolsky www.attitudinalhealing.org

Mellan ½ och 2 dagar arbetar du tillsammans med din partner i samtal och övningar. Dagen följs av en hel eller halv uppföljningsdag efter 4-6 månader.

Du lär dig se klara vinster med att lägga det som varit bakom dig och se framåt. Det som har varit, det som har skett, det du sa, det jag sa – går ej att ändra och det enda vi vet om det – är att det inte är nu!
Vi kan vilja, välja i denna stund, att lägga det bakom oss!

Inte genom att förtränga eller bortförklara utan genom ett förändrat seende – du lär dig se det som skedde på ett helt annat sätt. Först då kan du försonas och gå vidare. Du lär dig se det förflutna med förlåtelsens kärleksfulla ögon, ögon som ser att misstag kan rättas. Du inser att det finns något att lära i varje ögonblick. Något som gör dig till en klokare, mer kärleksfull människa.

Du upptäcker vilka maktspel relationen har fastnat i, vilka ”ha rätt” behov som etablerats och hur barnets rädslor fortfarande håller oss fångna idag. Vi utforskar de hinder som byggts upp mot kärleken och gör klara åtaganden för det fortsatta livet. Vi granskar syftet med det vi säger och det vi gör. Du lär dig bygga en kärleksfull relation.
En ”helig” relation istället för en ”speciell” relation, EKIM

Vad utmärker en speciell relation
Vi känner en brist och vill fylla detta tomrum med någonting utanför oss själva.
Vi tror att vår partner har det vi själva tror vi saknar. Relationen går ut på att få, inte att ge.
Vi upplever att vi gör uppoffringar och förväntar oss att ”få betalt” i en eller annan form.
Vi uppoffrar oss i syfte att ge den andra/e skuld (att göra ngn skyldig är att attackera).
Relationen är byggd på rädsla inte kärlek.
Vi vill ha rätt om, att den andra personen gör, säger, beter sig felaktigt och borde skärpa” sig!

Det finns inte ett gemensamt överenskommet syfte
med relationen.

Vad utmärker en helig (kärleksfull) relation?
I en helig relation har båda parter accepterar sig själva som ”hela” och behöver därför inte binda den andra personen till sig genom skuld och attack. Den bygger på att vi inser att ge och att få egentligen är samma sak.
Vi känner inte ngt. behov av att begränsa den andra och vi upplever oss själva som fria.
Vi förstår att för att uppleva frid, ger vi frid.
För att uppleva glädje, ger vi glädje och för att uppleva kärlek, ger vi kärlek.
Vi ser att kärleken är det enda förhållningssätt som gör oss lyckliga.
Vi inser att vi mycket hellre vill vara lyckliga än att ha rätt!
Relationens enda syfte är att utvidga, utsträcka kärleken och att känna en inre frid.
Vi känner tillit till att, när vi visar en villighet att skapa en helig relation, så blir vi hjälpta! Vi har inte ”privata tankar” utan kommunicerar.

Vi är överens om ett syfte som omfamnar relationen.
Dagen/dagarna utformas efter era önskemål. Ni arbetar med eller utan en Resan process. Ni övernattar i elevhemmet eller åker hem efter avslutad dag.

Ett vanligt upplägg är
10.00 kaffe/te lätt inledande samtal
10.30 – 12.00 arbetspass
12.00 lunch + paus med ”arbetspromenad”
13.30 – 15.00 arbetspass med/utan Resan introduktion
15.00 kaffe/te
15.15 – 18.00 arbetspass med/utan Resan process
18.00 soppa + bröd
18.30 – ca. 20.00 arbetspass+ etablera syfte
= 8 timmar

Det finns också möjligheter att lägga verksamheten över två dagar med en eftermiddag + kväll och påföljande förmiddag. Tillsammans utformar vi dagen! En dag består alltid av minst 6 timmars arbete.

Priser
Samtal, mat och ev. logi = donation.

”Var själv den förändring – du vill se i världen”
Gandhi
”Var själv den förändring -du vill se i din relation”
Ulla