slider_billede
slider_billede
forlat_3
forlat_3
jag_alskar_dig_3
jag_alskar_dig_3
tack_3
tack_3

Samtal

Det ”HJÄLPANDE SAMTALET” på Västraby eller per telefon är inspirerat av En Kurs i Mirakler kärleksfulla visdom.

Varsamt och icke dömande samtalar vi kring din nuvarande livssituation.
Du får möjlighet att se dig själv och ditt liv på ett NYTT sätt. Vi gräver inte!

Det vi samtalar kring finns i livet nu. Det förflutna möter oss varje dag genom det sätt vi upplever oss själva, det sätt vi ser våra möten på och de tolkningar vi gör av våra upplevelser. EKIM säger: ”Du är aldrig upprörd av den anledning du tror” och frågar oss om vi ”vill ha rätt eller vara lyckliga”? När vi inser att gamla mönster omedvet styr oss och att vi kan välja att vakna NU, öppnar sig ett NYTT liv. Vi ges möjligheter att se oss själva och våra medmänniskor på ett annat sätt.

Under ett första samtal får du information om mitt sätt att arbeta,
hur jag lägger upp en samtalsserie och du får känna på vad som sker under ett samtal.

Vill du fortsätta, sätter vi upp minst 5 tider a 60 minuter. Efter samtalen får du uppgifter till följande samtal.

Vi arbetar med attitydförändringar och det sker över tid. Här sker en AVLÄRNING av gamla tokiga tankar, inte en inlärning.

”Det första samtalet gav en stark känsla av att jag VILL slänga många gamla sanningar och att jag KAN det. Tack.”
Lena Johansson, Helsingborg.

Under samtalsserien finns möjligheter att göra ”Resan-processer”
(se flik ”Resan”). ”Resan” ger dig en fantastisk möjlighet att komma i kontakt med ditt rätta jag, ditt sanna varande och uppleva en djup och varaktig förlåtelse. Samtalen hjälper dig att omsätta och påminna dig om ”Resans” upplevelser, i vardagen.

Det ”HJÄLPANDE SAMTALET” vill stoppa kriget i oss – det dömande sinnet!
”Den yttre världen är en bild av ett inre tillstånd” - En Kurs i Mirakler

Med fridfulla sinnen skapas en fridfull värld. Ur ett fridfullt sinne kommer empati, inte konflikter, godhet inte bitterhet. Det blir en insats för världsfreden! Du gör, som en ”fredspelare”, en skillnad för freden!
Vi tackar dig!
Ge barnen kärlek och åter kärlek så kommer folkvett av sig själv!
(Astrid Lindgren).
Ge ALLA kärlek och åter kärlek så kommer världsfred av sig själv!
(Ulla Wallin)

Det ”HJÄLPANDE SAMTAL” på Västraby/Farstorp eller per telefon betalas med en donation.