slider_billede
slider_billede
forlat_3
forlat_3
jag_alskar_dig_3
jag_alskar_dig_3
tack_3
tack_3

Självhjälp

Mitt bidrag till självhjälp (att hjälpa sig själv) är tre böcker och tre CD-boxar med böckernas texter inspelade. De har vuxit fram under ett antal år efter att jag många gånger har fått höra ”varför skriver du inte ner det du säger”! Min övertygelse är att vi blir hjälpta av ett strukturerat material med dagordning och regler. Ett material i vilket arbetet i detalj är beskrivet och därmed gör det lätt att arbeta med. Detta är tanken bakom ”Jag hjälper mig själv” 1 + 2 + 3.
Varje bok är en termins arbete (11 tillfällen a` 2 timmar/tillfälle) och är menat för en grupp på 7- 10 deltagare eller för ett enskilt arbete. Med lika gott resultat har det använts av chefer inom näringslivet såväl som av långtidssjukskrivna. Det är ett arbete med livsnära teman och som ger en närhet och vänskap deltagare emellan.
Jag kommer gärna och sätter igång arbetet och finns som bollplank under terminens gång.
Vissa grupper börjar terminen hos mig eller kommer hit för ett avslut.
Tillsammans gör vi ett terapeutiskt arbete möjligt som leder till ett gladare och nöjdare liv.
INNERLIGT välkommen! Kram, allas Ulla