slider_billede
slider_billede
forlat_3
forlat_3
jag_alskar_dig_3
jag_alskar_dig_3
tack_3
tack_3

FÖRLÅTELSESKOLA

 

 

 Innerligt VÄLKOMMEN till FÖRLÅTELSE-skolan!

Hjärtligt välkommen till ett år i Kärlekens famn, då vi lämnar rädslor och oro bakom oss och träder in i friden. Der finns ett par platser lediga- så bara KOM! I mån av plats är du alltid välkommen att vara med en helg och se hur fint vi har det tillsammans.

Scrolla gärna ner ”rullgardinen” och läs urvärderingar!

Några utvärderingar från deltagare under 2016: ”Kursen har inneburit en helomvändning för mig! Mitt sinne och mitt hjärta har öppnats. Mitt förstånd har förstått att det inte finns någon skuld eller skam. TACK, TACK!  Carin
” Skolan har givit mig ALLT. Vägen hem, förståelsen att be om hjälp, tacksamhet, glädje, livslust och nuet. Vet inte hur det här året hade gått om jag inte haft FÖRLÅTELSE-skolan! Så TACKSAM.”  Veronica
”Att villighet och uthållighet lönar sig. Att stolthet och glädje, mod och kärlek har vuxit i mig. Att veta att jag tar mig själv på allvar och därmed också andra. Att jag kan välja. En andlig struktur!”  Leif
dsc06122-12
FÖRLÅTELSE-SKOLAN 2011 – våra pionjärer. Sedan 2013 sker all min verksamhet i donationsform, kurs, mat och logi. Välkommen till ett år som ger dig ett nytt liv!
Med en otrolig villighet och ett stort mod använder vi två terminen till att avlära oss osanningar vi samlat på oss, om oss själva och om andra. Vi lär oss se bortom personligheten och låter inspirationen styra våra liv mer och mer.  Vi lär oss vad EKIMs FÖRLÅTELSE innebär och vi får redskap för att omsätta den nya förståelsen.
FÖRLÅTELSE- skolan,  ger dagliga böne-vänner och kreativa uppgifter att göra mellan helgerna. 

FÖRLÅTELSE – skolan 2018

Vårtermin: 19-21/1, 16-18/2, 16-18/3, 20-22/4 och 18-20/5    

Hösttermin: 17-19/8, 14-16/9, 19-21/10, 16-18/11 och 7-9/12.  

Pris: kurs, mat och log – DONATION! Du ger det du tycker det var värt, det som du tagit emot.

”När din förlåtelse är fullständig kommer din tacksamhet vara total.” ”En Kurs i Mirakler” lektion 195.
Vad ska du göra med resten av ditt liv? Hur länge tänker du låta det förflutna styra ditt liv? Välkommen till en två-terminers träning i att varsamt släppa det som varit och träda fram i livet som den du är ämnad att vara! Välkommen till ett medvetet liv där kontrollbehov ersätts av tillit och förtröstan och där meningen med livet blir tydligt!
SKOLANS SYFTE: Att komma ihåg din sanna verklighet – bortom personligheten ! Du är hel, tillräcklig och oskyldig. Att inse att du är ”KÄRLEK I HANDLING” – LOVE IN ACTION. Din enda möjlighet att komma ihåg det, är genom att utsträcka kärleken till andra.
Aldrig mer ska du behöva fundera på varför du är här – Du har en EGEN, given FUNKTION!
Det största redskapet för att skapa ett fridfullt liv, är förlåtelsens oändliga kraft genom vilken bitterhet och agg försvinner. Du förlåter dig själv för alla gånger du inte sett din helhet. Du får träning i att släppa motstånd och värderingar och din tro att du är separerad och ensam bleknar. Du börjar inse att du är buren av ett större sammanhang och att det är en välsignelse att acceptera livet som det är.
FÖRLÅTELSESKOLANS grund är ”En Kurs i Mirakler”!
Du lär dig fråga dig själv, istället för att fråga andra.
Du lär dig lyssna inåt och lita på visdomen som alltid finns tillgänglig.
Du får en diger ”verktygslåda” som ger dig möjlighet att ständigt bevara friden i dig.
Du hittar ett annat sätt att se dig själv och världen.
vilket dig möjlighet att vakna till varje ny dag, med ett leende och en djup tacksamhet.
Du etablerar nya vanor i ditt liv genom en stor villighet och ett träget övande.
Du förstår att lycka och frid är ett val i varje stund.
Du ges möjlighet att vara som en FREDSPELARE i livet, i alla sammanhang du befinner dig i.
Du blir en välsignelse för alla, för världen - den välsignelse du är menad att vara; förenad, närvarande, stark i dig, bortom värderingar, tankar och åsikter, med ett öppet hjärta och ett öppet sinne. 
Livet blir den gåva, den glädje, den lycka det är menat att vara! Ditt liv börjar präglas av nya sanningar som t.ex. att ge och att få är samma sak, ”att ha rätt” är inte viktigt, att få en förklaring är inte önskvärt, att varje attack skadar mer än det någonsin läker och acceptansen av det som är – sjunger i ditt hjärta.
Du ger dig själv och andra ETT NYTT LIV! Du lär dig att se det goda i andra (genom att se det i dig) och vi växer alla!
Under skolhelgerna arbetar vi med samtal i små och större grupper, vi gör processer och arbetar med olika övningar.
Mellan skolhelgerna har du en bönevän och du arbetar med ett speciellt framtaget arbetsmaterial. Detta möjliggör en terapeutisk process över tid.
FÖRLÅTELSE-SKOLAN är skapad och ledd av Ulla Wallin med företaget ”LevAnde i Glädje” tillsammans med Rene’e Lentonsson. Vi arbetar och bor på kursgården på Västraby Gård i nordvästra Skåne. Kursgården, vackert belägen 2 km utanför Kattarp, har ett konferensrum (350 kvm) och boende för 22. Du kommer med bil, flyg eller tåg. Jag hämtar  i Kattarp (10 kr/resa).
Innerligt välkommen till ett befrielsens år! Du ger dig själv ett NYTT liv!
Välkommen underbara, underbara du, önskar Ulla Wallin. Ulla har arbetat med människor i mer än 35 år – som reseledare, lärare, sjukgymnast med specialitet långvarig smärta och psykosomatik och har drivit sin egen kursgård sedan 2002. Läs om Ulla och hennes företag ”LevAnde i Glädje” på www.levandeigladje.se.
För mer information om FÖRLÅTELSESKOLAN kontakta Ulla:  070-3093856 - info@levandeigladje.se